ข้ามไปยังข้อมูลสินค้า
1 จาก 14

HEART FOR SNEAKERS UV™

HEART FOR SNEAKERS UV™

ราคาปกติ €59,99 EUR
ราคาปกติ €109,99 EUR ราคาโปรโมชัน €59,99 EUR
ลดราคา ขายหมดแล้ว
รวมภาษี ค่าจัดส่งที่คำนวณในขั้นตอนการชำระเงิน

สต็อกสินค้าเหลือน้อย: เหลือ 3 ชิ้น

NO RESTOCK AFTER SOLD OUT

Magic Sneakers Color-Changing!
Enjoy FREE 1-Day Shipping! 

Embark on a revolutionary footwear experience with the global debut of HEART FOR SNEAKERS UV™. These cutting-edge sneakers redefine style with a unique feature that sets them apart from the ordinary. Witness the captivating metamorphosis as they gracefully shift colors in the presence of natural daylight, transforming into mesmerizing hues of blue or purple. Step indoors, and these sneakers seamlessly return to their pristine white state, maintaining an effortlessly chic look.

Crafted with a harmonious blend of minimalist colors, these sneakers are the epitome of versatility, ensuring they complement every season with ease. The subtle yet sophisticated design exudes a timeless appeal, making them an ideal choice for any occasion. The restyled silhouette promises to elevate your every step, adding a touch of glamour to your every outing.

Experience the fusion of innovation and style as HEART FOR SNEAKERS UV™ becomes a statement piece in your wardrobe. Embrace the allure of color-changing magic and let your feet shine with confidence wherever your adventures take you. Unveil the extraordinary and step into a world where fashion meets technology, leaving an indelible mark with every stride.

 

ดูรายละเอียดทั้งหมด